Flossing medyczny

Flossing medyczny, to lokalne podwiązanie mięśni lub stawów, który ma następujące cele:

Został on stworzony w celu łagodzenie bólu i zwiększenie zakresu ruchu.

 

Zastosowanie taśmy lateksowej powoduje, że poprzez elastyczną kompresję oraz ścinanie ruchu, szybko zmienić się może napięcie w tkance. Flossing medyczny jest bardzo skuteczny w procesie normalizacji napięcia w szczególności układu powięzowego. Tarcie taśmy flossing stymuluje mechanoreceptory, które hamują transmisję receptorów bólowych na poziomie rdzenia kręgowego. Ponieważ flossing medyczny oddziałuje za pomocą ucisku oraz obciążenia rozciągającego, wpływa jak każda inna technika, która w ten sposób stymuluje tkankę, na procesy komórkowe poprzez mechanotransdukcję (mechanotransdukcja to przeniesienie oraz przemiana mechanicznego bodźca na tkankę). 

 

W przypadku jakich schorzeń i dysfunkcji zalecany jest flossing, a kto nie powinien go stosować?

 

Ralf Blume: „Do tej pory nie są nam znane żadne negatywne skutki oraz nieprzychylne informacje zwrotne. Zarówno w przypadku problemów ze stawami oraz tkanką miękką, czy dysfunkcjami zdrętwienia oraz zabliźnieniami tkanki stwierdzone zostało bezpośrednie, jak i znaczące złagodzenie objawów, niezależnie od wieku pacjentów!

 

Nawet 80- latkowie ze sztywnością ramion lub kolan reagują pozytywnie na ten rodzaj terapii. Koledzy pracujący w zakresie neurologii, także informowali nas o pozytywnych wynikach. Jedynie w przypadku pacjentów z kompleksowym zespołem bólu regionalnego rezonans nie jest tak dobry.“